תחילה נסביר מהו הון עצמי, הון עצמי זהו הסכום הראשוני הנזיל העומד לרשותכם למימון חלקכם ברכישת הדירה.
ההגדרה של הון עצמי היא כל סכום כסף שאינו הלוואה, שיש בידכם להשקיע ברכישת הנכס. לצורכי הבנק למשכנתאות כל סכום כסף שאינו נלווה ישירות ממנו הוא בבחינת הון עצמי. המשמעות היא שכספים שלקחתם או לוויתם מהמשפחה, מהבנק המסחרי (לא למטרת רכישה) או מקרן ההשתלמות הם בבחינת הון עצמי ולא יילקחו בחשבון בחישוב אחוזי המימון של המשכנתא.

בלקיחת משכנתא הבנק אינו מממן 100% מעלות הדירה (למעט מקרים בהם ממשכנים שני נכסים), והוא דורש מהלקוח אחוז השתתפות מינימאלי של – 25% מעלות הדירה.
לפי הוראה של בנק ישראל כלל נוטלי המשכנתאות מתחלקים ל-3 כאשר לכל אחד מתייחס בנק ישראל בנפרד ומטיל עליו מגבלה ייחודית עבורו.
החלוקה הינה: רוכשי דירה יחידה, משפרי דיור ומשקיעים.

חשוב לזכור, משכנתא הינה מקור המימון הזול ביותר עם הפריסה הארוכה ביותר הקיים במשק, במקרים רבים לקוחות מעדיפים לא להשתמש בכל ההון העצמי העומד לרשותם ומגדילים את גובה המשכנתא, כך שנשאר בידיהם סכום כסף שיכול לשמש לצרכים אחרים.

כתיבת תגובה