תחילה נסביר שני המקרים:

תמ"א 38 הינה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, תמ"א 38 היא אוסף של תקנות שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. כתמריץ לחיזוק, מוענקות זכויות בנייה נוספות. תמ"א 38 חלה על מבנים שההיתר לבנייתם הוצא לפני 1.1.80, למעט מבנים שהתקן הישראלי לרעידות אדמה פטר. התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת"י 413, נכנס לתוקף בשנת1975 . לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה, שכן רק במועד זה נקבעו בתקנות התכנון והבניה החובה לבנות לפי תקן 413. מבנים בהיתר שנבנו לאחר מועד זה – חלות עליהם הוראות החיזוק בלבד, ללא תוספת של זכויות בנייה. בפברואר 2010 יצא תיקון 2 לתמ"א 38, המאפשר הריסה ובנייה גם במסגרת תמ"א 38.

פינוי בינוי הינה תוכנית שבמסגרתה בעלי בתים מאפשרים לקבלן להרוס את בית הדירות שלהם ולבנות במקומו בית דירות גדול בו הם יקבלו בתמורה דירה חדשה. פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית בערים. מדיניות זו פותחה בעקבות אזילת השטחים הפתוחים מחוץ לערים, קריאת גופי התכנון לציפוף הערים וחוסר היכולת לטפל במרקמים עירוניים מתדרדרים. ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית על מנת לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע, כדי שנוכל לאפשר עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ועל מנת לשפר את תדמית העיר. פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח עירוני שהוחלט להרוס את בתי המגורים הישנים שבו, ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים.

דגשים:

  •  בפינוי בינוי ישנה מגבלת מינימום של 24 יחידות דיור שמוכנות להתפנות ואילו בתמ"א 38 אין מגבלה, אך קיימים תנאי סף לצורך קבלת זכויות הבנייה למשל, שהיתר הבנייה לבניין הוצא לפני 1.1.1980.
  • פרויקט "פינוי ובינוי" מורכב יותר מביצוע פרויקט מכוח תמ"א 38, ועל כן נדרש זמן ארוך יותר לביצועו. בתמ"א 38 ההליך התכנוני מהיר יותר שכן מדובר בתכנית מתאר ארצית שכבר אושרה ומצריכה רק הגשת בקשה להיתר בנייה, כך שההליך כולו נמשך כשנה וחצי בלבד. בפינוי-בינוי לעומת זאת, נדרש אישור התכנית בוועדות התכנון (המקומית והמחוזית) וקבלת הכרזת ממשלה שהמתחם מיועד לפינוי-בינוי.

לסיכום, פרויקט תמ"א 38 הינו פשוט יותר לביצוע וקצר יותר לסיום, וכן, תמ"א 38 מציעה יתרונות "תפעוליים" נוספים. עם זאת בפרויקט פינוי בינוי הדיירים מקבלים בניין חדש לחלוטין.

לאור האמור לעיל ניתן לומר כי אין החלטה חד משמעית שאומרת האם לבצע פנוי בינוי או תמ"א 38, יש לבחון את כל אחד משני האופציות בצורה הטובה ביותר והכלכלית עבור כל אחד בנפרד.

כתיבת תגובה